TXG Technology AB


TXG Technology AB är ett svenskt företag med fokus på transportteknologi och energieffektivitet.

TXG Technology består av flera företag som var för sig har en egen kompetens inom sina olika områden. Nedan finns en liten beskrivning av de olika företagen och deras kompetens. Besök deras egna sidor för att läsa mer.

Inom TXG Technology finns en väl utvecklad konsultverksamhet inom den spårbundna sektorn. Vi kan vara med som projektledare, medlemmar av en projektgrupp, utföra LCC beräkningar, RAMS analys och vi har expertis inom tillståndsbaserat underhåll, CBM. Fråga oss gärna om våra kompetenser.

TXG representerar  TZV Gredelj från Kroatien i Skandinavien. Bolaget har tillverkat och utvecklat spårfordon i över hundra år och de har idag ett produktsortiment av moderna spårfordon med lok, vagnar, EMU, DMU och  spårvagnar. Dessutom har de lång erfarenhet av renovering och uppgraderingar av tåg.

TXG ECOBogie AB utvecklar en miljöboggi som tar tillvara och återanvänder tågens bromsenergi. Systemet som kan monteras som retrofit på nästan alla löpboggier har en förmåga att ge kunderna flera omedelbara uppsidor efter installation såsom:

  • Omedelbar intäktsökning
  • Dyra investeringar i lok kan skjutas framåt i tiden eller elimineras
  • Flera dyra underhållskostnader kan minskas radikalt
  • CO2-utsläpp kan minskas reduceras med upp till 50 %
  • Systemet kan ge en bränsle- eller el besparing  på upp till 35 %.
  • Systemet fungerar både på dieseldrivna och elektriska tåg

 

TXG Turbine AB utvecklar turbiner för kraftgenerering ur strömmande vatten på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Teknologin vi använder ger en en mycket mindre komplex konstruktion än våra konkurrenter.

Kontakta oss så berättar vi mer.