Om TXG Technology


TXG Technology AB är ett Svenskt-baserat företag med fokus på transportindustrin. Tack vare det exklusiva avtalet med  TZV Gredelj, gällande deras produktportfölj, kan vi erbjuda många olika lösningar inom den spårbundna trafiken med hög kvalitet och långsiktighet.

Den spårbundna trafiken har en ökad del av den Svenska allmänna transportsektorn och är ett föremål för den framtida utvecklingen och tillväxten.

TXG vill verka för att skapa ett nytt sätt att tänka när det gäller fordon, operativa delen samt att kunna leverera nya transportlösningar. Vi skall även vara en samarbetspartner och resurs som kan gå in i olika konsultuppdrag.