TXG Turbine AB


TXG Turbine AB utvecklar ett nytt smart koncept för energiutvinning i strömmande vatten. Med turbiner som placeras i floder, i havsströmmar eller nedanför ett befintligt vattenkraftverk kan el utvinnas under lång tid till en låg investeringskostnad.

Turbin

Systemet är uppbyggt på enkelhet, kända konstruktionsprinciper men med nytt utseende på turbinhus och impeller. Systemet ger en prestation som överstiger våra konkurrenters, med avseende på avgiven effekt per area men också avgiven effekt i förhållande till vattenhastigheten.

Systemet har en logistikuppbyggnad så att transport, installation samt service och underhåll kostar väsentligt mindre än konkurrenters.